Obchodní podmínky platné do 25. 5. 2018

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.milcha.czProvozovaného obchodní společností:

MILCHA s.r.o.

Růžová 119, 264 01 Sedlčany, okres Příbram
IČ: 26502861, DIČ: CZ26502861
C 86252 vedená u Městského soudu v Praze

Vymezení pojmů

  • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
  • Prodávající (dodavatel) je firma MILCHA s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  • Zákazníkem  internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
  • Kupující spotřebitel (dále jen “kupující“) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  • Kupující, který není spotřebitelem (pro vymezení dále jen “kupující nikoli spotřebitel“ obecně níže též „kupující“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí k uzavření kupní smlouvy a upravují vztahy mezi obchodní společností MILCHA s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím  na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definován  výše, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů  a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Je-li kupující nikoli spotřebitel, jak je definován výše, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

Kontakt

Adresa provozovny – kamenná prodejna + servis značky FUXTEC
Nádražní 906, 264 01 Sedlčany. tel: +420 773 033 119, www.milcha.cz, email: info@milcha.cz

Provozní doba: Po-Pá 9.00 – 16.30 | So: 9.00-11.00
Osobní odběr  (zboží zakoupeného přes eshop) v  prodejně probíhá vždy po domluvě. Mapu  naleznete zde.

Výhradní zastoupení firmy FUXTEC pro Česko a Slovensko:
MILCHA s.r.o., Růžová 119, 264 01 Sedlčany, IČ: 26502861, DIČ: CZ26502861. telefon: +420 602 458 595
www.fuxtec.cz, email: info@fuxtec.cz. Na emaily Vám rádi odpovíme v nejkratší možné době!

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Raiffeisenbank: 4525553001/5500, IBAN: CZ68 5500 0000 0045 2555 3001

Zboží a ceny

Prodávající nabízí prostřednictvím elektronického obchodu kupujícím zboží z oblasti zahradní techniky z pozice výhradního zastoupení, nebo zastoupení výrobce. Zahradní technika značky FUXTEC je určena hlavně pro širokou veřejnost zahrádkářů, domácích kutilů a ostatních, kteří mají rádi kvalitní hobby techniku. Ceny zboží jsou vždy jasně uvedeny u popisu výrobku i vč. DPH a podléhají aktuálním cenovým akcím, nebo aktuální výši nákupu od výrobce.

II. Objednávka, kupní smlouva

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího. Přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem odeslaný na zadaný email, přičemž je třeba brát v úvahu  nedostupnost, nebo jiné technické nedostatky na poštovním serveru kupujícího, kdy není tento potvrzující email doručen nikoli vinou prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Dostupnost zboží si může kupující ověřit  přímo v  eshopu prodávajícího u popisu produktu – (pouze informativní). Dále e-mailem a telefonicky (přesné). V případě objednání již nedostupného zboží prodávající bude o této skutečnosti kupujícího informovat emailem nebo telefonicky.

Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Veškerý prodej v tomto obchodě se řídí zákony České republiky. Zboží je dodáváno s návody v českém jazyce. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou jasně patrné ceny konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto cen pouze v případě, že vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)  V tomto případě bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Kupující může provádět objednávky přes

III. Dodací podmínky

Termín dodání

V případě, že je zboží skladem zasílá jej prodávající do dvou pracovních dnů po obdržení platby nebo objednávky – dle způsobu platby. Jinak se doba dodání zboží řídí dodací lhůtou uvedenou u popisu výrobku nebo jinou dohodou mezi dodavatelem a kupujícím. V případě neočekávané situace (výpadek elektřiny, apod.) se může zpracování objednávky zpozdit od 2 – 5 dní. Při této nepříjemné situaci předem děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.

Způsoby dopravy

Zboží prodávající zasílá přes přepravní společnost DPD, TOPTRANS nebo firemním vozem.

Prodávající nepřipočítává balné ani manipulační poplatek. U zboží, do 50 kg prodávající zajistí dopravu pomocí přepravní společnosti DPD. Nad 50 kg  prodávající zajistí dopravu pomocí přepravní společnosti TOPTRANS. Ve zvlášních případech sdruženého svozu prodávající použije k přepravě firemní vozy.

Dopravu zboží ke kupujícímu zajišťuje prodávající a to jak na území ČR, tak i na území SR. Cena dopravy se liší dle váhy zboží a země doručení. Výchozí částka za dopravu  je uvedena pro ČR. V případě doručení na Slovensko bude cena dopravy zdělena až  po zvolení této země v pokladně, nebo změně měny na EUR.

Cena za dopravu je připočtena k celkové konečné kupní ceně zboží.

Způsoby platby

Kupující  má možnost zvolit si mezi několika způsoby platby za zboží.

  • Zboží je možno uhradit při osobním odběru přímo na adrese kamenné prodejny: Nádražní 906,  26401 Sedlčany po předchozím info. emailu, nebo telefonické domluvě na tel. +420 773 033 119. Platba je možná hotově i kartou.
  • Dobírkou v místě předání zboží přepravcem (na udané doručovací adrese)
  • Nebo poukázání kupní ceny na náš účet s příslušným variabilním symbolem (variabilní symbol = číslo objednávky nebo faktury). Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Raiffeisenbank: 4525553001/5500, IBAN: CZ68 5500 0000 0045 2555 3001
  • Online platbou přes platební bránu GOPAY (je zabezpečena pomocí nejmodernějších technologií a splňuje všechny bezpečnostní standardy.)

V souladu s požadavkem §25 zákona 112/2016 Sb. Vás také informujeme, že „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Eshop prodávajícího umožňuje zobrazit duální cenu, tedy cenu v CZK i v €. Dokončení objednávky a platba se tedy řídí tímto výběrem kupujícího, přičemž kurz měn je  stanoven prodávajícím dle ČNB-střed.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad (fakturu). Při případné reklamaci můžete fakturu  použít  jako záruční list.

IV. Kontrola zboží,  reklamace, odstoupení od smlouvy

Přebírání zásilky

Každý kdo přebírá zboží (kupující, pověřená osoba)  by měl převzatou zásilku ihned prohlédnout. Pokud zjistí, že obal zásilky či výrobku je mechanicky poškozen, měl by ihned ještě za stálé přítomnosti dopravce zboží zkontrolovat a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a tento záznam nechat potvrdit dopravcem.

Na základě tohoto sepsaného záznamu o poškození zásilky bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

V případě, že se při doručování Vámi objednaného zboží setkáte s porušeným obalem na zboží, doporučujeme Vám zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu stvrzujete, že zásilka byla v pořádku a pozdější reklamace z důvodu poškození dopravcem může být zamítnuta.

Osobní odběr zboží

V případě osobního odběru je kupující povinen si zboží prohlédnout a překontrolovat.

Reklamační řád

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Doporučení je – řádné a včasné dodržování záručních prohlídek a servisních úkonů v dohodnutých termínech.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Vyřízení reklamací probíhá na adrese Nádražní 906, Sedlčany 26401. K reklamovanému zboží je nutné přiložit originál nebo kopii faktury. Jak obecně postupovat při reklamaci zboží si přečtěte na stránce servis, která je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Odkaz naleznete ZDE.

Jako záruční list při případné reklamaci můžete použít fakturu, kterou dostanete vždy jako součást balení.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Při odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též formulář poskytovaný prodávajícím jako vzor.  Tento vzorový formulář tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Formulář může kupující zaslat  na adresu provozovny prodávajícího v tištěné podobě, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@milcha.cz. Tento vzorový formulář je ke stažení ZDE.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Přičemž platba na dobírku je přepravní společností zasílána prodávajícímu vždy bezhotovostně. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

V případě, že je kupující nikoli spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

V. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Při uzavírání kupní smlouvy kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovor, nebo internetová připojení) si kupující hradí sám.

VI. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Společnost Home Credit a.s. v případě úhrady zboží úvěrem. Dále je předána e-mailová adresa zákazníka do programu “Ověřeno zákazníky” provozovaného v rámci portálu Heureka.cz  společností Allegro Group CZ, s.r.o. jakožto zpracovateli osobních údajů za účelem přípravy a odeslání Dotazníku. Prodávající je povinen provozovatele programu “Ověřeno zákazníky” Allegro Group CZ, s.r.o. informovat o každém nesouhlasu zákazníka se zasíláním obchodních sdělení, který obdrží jiným způsobem, než využitím možnosti vyjádření nesouhlasu poskytnuté zákazníkovi v jednotlivých Dotaznících.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Eshop využívá HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) – protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti.

Spotřebitelský úvěr Home Credit a.s.

Pokud kupující zvolí úhradu ceny objednaného zboží spotřebitelským úvěrem, kupující souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté prodejci (MILCHA s.r.o.)  za účelem uzavření kupní smlouvy mohou být zpracovávány i společností Home Credit a.s., Moravské nám. č. 249/8, 602 00 Brno  – pro účely vyplnění formuláře žádosti o úvěr případně dalších souvisejících dokumentů na www. stránkách společnosti Home Credit a.s.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu
osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

VII. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží . Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VIII. Informační povinnost dle Zákona č. 112/2016 (EET)

V souladu s požadavkem §25 zákona 112/2016 o evidenci tržeb Vás informujeme, že „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách (www.milcha.cz) prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Prodávající může tyto obchodní podmínky měnit tak, aby odrážely změny v právních předpisech či situaci na trhu.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Případné spory může také kupující (spotřebitel) řešit mimosoudní cestou kontaktováním subjektu mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Další informace o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je stránka servis značky Fuxtec. Odkaz naleznete ZDE. Dále vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a v případě nákupu na splátky také informace Homecredit.

Nášim hlavním cílem je spokojený zákazník a věříme, že to budete i Vy.

Obchodní byly platné do 25. 5. 2018. Aktuální podmínky naleznete ZDE.