Plnění povinností výrobců – elektrozařízení

Vážení zákazníci

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ukládá osobám, které jsou výrobci ve smyslu tohoto zákona, povinnost zabezpečit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Ve smyslu níže uvedených smluvních informací máme také povinnost informovat Vás jakožto koncového uživatele a spotřebitele o Vaší úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém, nebo jiném využití elektroodpadu zejména v průvodních dokumentech k elektrozařízení dodávaném na trh v ČR.

Informujeme Vás, že firma Milcha s.r.o. smluvně spolupracuje s provozovatelem kolektivního systému RETELA, s.r.o. , zajišťujícího v souladu s ustanovením §37h odst.1, písm.c) a §37n odst.3 zákona o odpadech společné plnění povinností výrobců pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu na území České republiky a to obecně pro tyto skupiny elektrozařízení:

skupina 1 Velké domácí spotřebiče
skupina 2 Malé domácí spotřebiče
skupina 3 Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
skupina 4 Spotřebitelská zařízení a solární panely
skupina 5 Osvětlovací zařízení
skupina 6 Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
skupina 7 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
skupina 8 Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
skupina 9 Přístroje pro monitorování a kontrolu
skupina 10 Výdejní automaty

Milcha s.r.o. se podpisem smlouvy (č. 2016/01/01052) o spolupráci stává účastníkem kolektivního systému RETELA. Předmětem této smlouvy je přenesení povinností výrobce na provozovatele kolektivního systému podle dílu 8 zákona o odpadech, vyjma těch, které je povinen plnit samostatně. RETELA touto smlouvou tyto zákonné povinnosti výrobce přejímá tak, že v rámci provozovaného kolektivního systému zajistí pro výrobce organizačně a technicky splnění těchto povinností v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Recyklačních příspěvky, které Milcha s.r.o. do systému odvádí se odráží v ceně elektrospotřebiče resp. jsou zahrnuty do prodejní ceny výrobku uvedené na produktové stránce. Žádný dodatečný poplatek není od zákaníka vyžadován! Milcha s.r.o. byla zapsána do seznamu výrobců elektrozařízení  evidenčním číslem 09151/16-ECZ.

Systém míst organizovaného sběru tvoří smluvní síť zpětného odběru elektrozařízení pocházejícího z domácností v rozsahu §3 odst.4 vyhlášky MŽP č.237/2002Sb. v platném znění a přiměřeného počtu míst odděleného sběru elektroodpadu.

Jak najít místo pro odevzdání nepotřebného elektrospotřebiče? Vstupte do Registru míst zpětného odběru
Veškeré další informace naleznete na stránkách provozovatele kolektivního systému: www.retela.cz.

Změna 2018: ASEKOL a RETELA spojují své síly

Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi Elektrotechnickou asociací České republiky (ElA) a společností ASEKOL a.s. byl dne 27.4.2018 úspěšně završen proces výběru nejvhodnějšího kandidáta ze zájemců o převzetí všech činností a povinností souvisejících s provozováním kolektivního systému RETELA. EIA byla vlastníkem společnosti RETELA od jejího založení v roce 2005.